Αγορά 18.000 ιδίων μετοχών από Coca Cola

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως στις 16 Ιουνίου 2009 προέβη στην αγορά 18.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 14,5729 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 262.312,82 ευρώ. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της Εθνικής Π&Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ
Keywords
Τυχαία Θέματα