Αγορά 4.900 ιδίων μετοχών από Μύλοι Λούλη

10:35 4/6/2009 - Πηγή: Reporter
H Μύλοι Λούλη προέβη στις 03.06.2009 σε αγορά 4.900 ιδίων μετοχών, αγοράστηκαν ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,67 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 8.183 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 676.720 ίδιες μετοχές (4,071% του συνόλου των 16.622.832 μετοχών).
Keywords
Τυχαία Θέματα