Αγορά 1.000 ιδίων μετοχών από Eurobank Properties

10:30 4/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Eurobank Properties προέβη στις 03.06.2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 7,20 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 7.207 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα