Με 85,50% η Vandervelle στη Multirama

10:30 4/6/2009 - Πηγή: Reporter
Κατά την 03/06/2009, η VANDERVELLE AE απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 16.578 μετοχές της MULTIRAMA που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,19% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας και κατά συνέπεια πλέον κατέχει συνολικά 7.339.788 μετοχές της MULTIRAMA που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,50% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.
Keywords
Τυχαία Θέματα