Αγορά 19.000 ιδίων μετοχών από Coca Cola

09:57 4/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως στις 3 Ιουνίου 2009 προέβη στην αγορά 19.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 15,3547 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 291.741,07 ευρώ. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της Εθνικής Π&Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ
Keywords
Τυχαία Θέματα