Αγορά 4.000 ιδίων μετοχών από Δίας ΑΕΕΧ

Η Δίας ΑΕΕΧ προέβη στις 21/07/2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 4.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,62 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 2.480 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα