Αγορά 200 ιδίων μετοχών από Eurobank Properties

Η Eurobank Properties προέβη στις 21.07.2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 200 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 7,19 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.438 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα