Αγορά 615 ιδίων μετοχών από LAMDA Development

Η LAMDA Development την 21.7.2009 προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 615 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 6,37 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 3.917,49 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα