Αγορά 2.330 ιδίων μετοχών από ΚΑΕ

H ΚΑΕ προέβη στις 21.07.2009 σε αγορά 2.330 ιδίων μετοχών μέσου του μέλους του Χ.Α. N. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. με μέση τιμή κτήσης 6,32 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 14.729,58 ευρώ. Συνολικά κατέχει 720.563 μετοχές, ήτοι 1,3679% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα