Αγορά 3.000 ιδίων μετοχών από PC Systems

11:16 3/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η PC Systems προέβη την Τρίτη 02.06.2009, μέσω του μέλους του ΧΑ Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,486 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.460 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα