Πληρωμή τόκου αξιογράφου από Marfin PB

11:16 3/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Marfin Popular Bank ανακοινώνει ότι ο τόκος των Αξιογράφων Κεφαλαίου 2008 (ΛΑΙΚΑ), σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους, καταβάλλεται κάθε τρεις μήνες, στις 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Δικαιούχοι για τον τόκο που θα καταβληθεί στις 30 Ιουνίου, 2009 θα είναι οι κάτοχοι Αξιογράφων που στις 19 Ιουνίου, 2009 (ημερομηνία αρχείου) θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών του ΧΑΚ. Ως εκ τούτου, τα Αξιόγραφα θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα καταβολής τόκου από τις 17 Ιουνίου, 2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα