Αγορά 1.000 ιδίων μετοχών από Eurobank Properties

11:16 3/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Eurobank Properties προέβη στις 02.06.2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 7,20 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 7.200 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα