Αγορά 19.000 ιδίων μετοχών από Coca Cola

10:56 3/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως στις 2 Ιουνίου 2009 προέβη στην αγορά 19.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 15,2505 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 289.761,02 ευρώ. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της Εθνικής Π&Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ
Keywords
Τυχαία Θέματα