Αγορά 26.000 ιδίων μετοχών από Coca-Cola

12:08 1/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Coca-Cola στις 29 Μαΐου 2009 προέβη στην αγορά 26.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 14,8132 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 385.145,30 ευρώ. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της Εθνικής Π&Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ
Keywords
Τυχαία Θέματα