Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της ΑΝΕΚ

11:53 1/6/2009 - Πηγή: Reporter
Στις 31 Μαΐου 2009 ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση της ΑΝΕΚ, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές 37.490.971 ήτοι ποσοστό 23,24 % του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 161.299.191 μετοχές). Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:
Keywords
Τυχαία Θέματα