Profile: Τροποποίηση στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις του α΄ 3μήνου

17:53 4/6/2009 - Πηγή: Reporter
Σε τροποποίηση των δημοσιευθέντων την 29η Μαίου 2009 Στοιχείων και Πληροφοριών της Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009, προέβη η εταιρεία Profile, με την προσθήκη συμπληρωματικών πληροφοριών στα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, και ειδικότερα προστίθεται σημείωση ότι τα "Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους" ποσού 1.238 ευρώ, αφορούν συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης θυγατρικών Εξωτερικού και τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" ποσού 233.313 ευρώ κατανέμονται σε Ιδιοκτήτες μητρικής ποσού 232.365 ευρώ και Δικαιώματα μειοψηφίας ποσού 948 ευρώ, σύμφωνα με το Παράρτημα Β της Απόφασης 4/507/28.4.2009 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Keywords
Τυχαία Θέματα