Δεν θα διανείμει μέρισμα η Alpha Bank για το 2008

17:53 4/6/2009 - Πηγή: Reporter
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008 απεφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την 23.6.2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank
Keywords
Τυχαία Θέματα