Τρ. Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση του 2ετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, χωρίς εγγύηση η νέα έκδοση διετούς ομολόγου κυρίου χρέους ύψους ευρώ 500 εκατ. στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) για την άντληση μεσομακροπρόθεσμων κεφαλαίων. Εκδότης του ομολόγου είναι η θυγατρική Piraeus Group
Finance PLC. Η διεθνής επενδυτική κοινότητα υποδέχθηκε την έκδοση με εξαιρετικό ενδιαφέρον, με το βιβλίο προσφορών να ξεπερνάει τα ευρώ 1,25 δισ μέσα σε λίγες ώρες (υπερκάλυψη 2,5 φορές). Συμμετείχαν συνολικά 96 επενδυτές από 15 χώρες, με αποτέλεσμα το 60% του ποσού να διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού. Η έκδοση αυτή συμπληρώνει την καμπύλη ομολόγων αναφοράς της Τράπεζας Πειραιώς και εδραιώνει περαιτέρω την παρουσία της Τράπεζας ως εκδότη στις διεθνείς αγορές.Το νέο διετές ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου με τοκομερίδιο ίσο με 4,50% και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, κα
Keywords
Τυχαία Θέματα