Στις 26/6 η γ.σ. της Medicon.

15:22 4/6/2009 - Πηγή: Reporter
Στις 26/6 θα συγκληθεί η ετήσια τακτική γ.σ. της Medicon. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Keywords
Τυχαία Θέματα