Πιο νωρίς, λόγω Πάσχα, θα καταβληθούν οι συντάξεις

Πιο νωρίς, λόγω Πάσχα, θα καταβληθούν οι συντάξεις05.04.2019Οικονομία

Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο

Πιο νωρίς, λόγω Πάσχα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις, καθώς και τα δώρα και τα επιδόματα ανεργίας του ΟΑΕΔ στους δικαιούχους τους.

Ανά πρώην Ταμείο,

οι ημερομηνίες καταβολής των κύριων συντάξεων Μαΐου από τον ΕΦΚΑ έχουν ως εξής: α) Ο τ. ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Μαΐου 2019 τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου 2019, β) ο τ. ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου 2019, γ) το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου 2019, δ) την ίδια ημέρα (Μεγάλη Τετάρτη) θα καταβληθούν οι συντάξεις από το τ. ΙΚΑ και τέλος ε) τη Μεγάλη Τετάρτη θα πληρωθούν και οι συντάξεις του τ. ΝΑΤ.

Τη Μεγάλη Τετάρτη θα καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις στους δικαιούχους των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι επικουρικές θα καταβληθούν από το ΕΤΕΑΕΠ σε όλους στις 3 Μαΐου.

Τα δώρα

Επίσης, την Πέμπτη 18 Απριλίου θα αρχίσει η καταβολή των δώρων στους δικαιούχους ανέργους από τον ΟΑΕΔ. Λόγω του Πάσχα, την ίδια ημέρα θα προπληρωθούν και τα επιδόματα ανεργίας, καθώς και τα βοηθήματα για τους μακροχρόνια ανέργους και τους πρώην αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένους.

Για τους δικαιούχους ανέργους του ΟΑΕΔ το δώρο Πάσχα ισούται με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας. Ολόκληρο χορηγείται μόνον εφόσον οι επιδοτούμενοι έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου του 2019. Εάν οι δικαιούχοι έχουν συμπληρώσει μικρότερη διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Keywords
Τυχαία Θέματα