Μάρακ: Σύσταση επιτροπής ελέγχου

Τον πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων μέχρι 31.12.2008 αλλά και τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια Γ.Σ. της Μάρακ.
Τυχαία Θέματα