Δωδεκάμηνα έντοκα εκδίδει ο ΟΔΔΗΧ

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων (12 μηνών) του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ και λήξεως 13 Μαρτίου 2020, διενεργείται την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).
Keywords
Τυχαία Θέματα