Alpha Bank: Η οικονομία ανακάμπτει, αλλά...

Η επάνοδος της οικονομίας σε αναπτυξιακή πορεία επιβεβαιώνεται, επισημαίνει η Alpha Bank, με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της και υπογραμμίζει ορισμένες θετικές οικονομικές εξελίξεις. Ταυτόχρονα, όμως, προειδοποιεί ότι η περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας θα εξαρτηθεί από την εξάλειψη της αβεβαιότητας, η οποία θα οδηγήσει σε ένα πιο φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στη σχετική ανακοίνωση, η Alpha Bank επισημαίνει,

ως ένδειξη σταδιακής ενίσχυσης του επενδυτικού κλίματος την υποχώρηση των αποδόσεων των 10ετών κρατικών ομολόγων μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, «αντικατοπτρίζοντας τις προσοδκίες της αγορές ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να επιταχύνει τη δεύτερη αξιολόγηση.
Η τράπεζα επισημαίνει επίσης ότι μετά το 2017 η ανάπτυξη μπορεί να κινηθεί με ετήσια αύξηση άνω του 2% και υπογραμμίζει τις εξής θετικές εξελίξεις:

Θετική μεταβολή του ΑΕΠ κατά 1,8% σε ετήσια βάση στο Γ' τρίμηνο.

Αύξηση της απασχόλησης και ικανοποιητική επίδοση των εξαγωγών.

Αύξηση των επενδύσεων κυρίως μηχανολογικού εξοπλισμού και κατασκευών, εξαιρουμένων των κατοικιών, οι οποίες θα ενισχυθούν περαιτέρω με τις ιδωτικοποιήσεις.
Καλύτερη από την αναμενόμενη επίδοση στο πρωτογενές πλεόνασμα, κυρίως λόγω της αύξησης των φορολογικών συντελεστών

Το «αλλά...»

Η Alpha Bank, πάντως, κρούει και τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υλοποίηση του σχεδιασμού για σταδιακή επαναφορά της Ελλάδας στις αγορές «μπορεί να υπονομεύσει την επενδυτική εμπιστοσύνη φαλκιδεύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές».

Αναφέρει, ειδικότερα, ότι για να υλοποιηθεί το θετικό σενάριο, θα πρέπει να υλοποιηθεί η ακολουθεία που ξεκινά από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, και οδηγεί στα μέτρα για το χρέος, τη συμμετοχή στην ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ, την άρση των capital controls, την πρόσβαση στις αγορές μέσα στο 2017 και την ελάφρυνση των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα μετά το 2018.

Αναλυτικά, το σχετικό απόσπασμα στην ανακοίνωση της Alpha Bank έχει ως εξής:

«Η θετική μεταβολή του ΑΕΠ κατά 1,8%, σε ετήσια βάση, στο γ΄ τρίμηνο 2016 επιβεβαιώνει την επάνοδο της οικονομίας σε αναπτυξιακή πορεία το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Ειδικότερα, η βελτίωση των δεικτών εμπιστοσύνης, η αύξηση της απασχολήσεως, της μεταποιητικής παραγωγής και η ικανοποιητική επίδοση των εξαγωγών (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών) είναι δείκτες συμβατοί με περαιτέρω σταθεροποίηση της οικονομίας προς το τέλος του έτους.

Μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έχουν συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε όρους μοναδιαίου κόστους εργασίας, οδήγησαν σε σταδιακή υποχώρηση της ανεργίας, κυρίως μέσω της αυξήσεως της μερικής απασχολήσεως.

Αναφορικά με τον δημοσιονομικό τομέα, η καλύτερη της αναμενομένης επίδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος το 2016 - που αποδίδεται κυρίως στην ενισχυμένη συλλογή εσόδων ως αποτέλεσμα της αυξήσεως των φορολογικών συντελεστών και της εντατικοποιήσεως των ελέγχων - αναμένεται να έχει θετική επίδραση στον Προϋπολογισμό του 2017.

Μία ακόμη ένδειξη ότι το επενδυτικό κλίμα ενισχύεται σταδιακά, αποτελεί η πτώση στη διαφορά αποδόσεων των 10ετών ελληνικών ομολόγων έναντι των γερμανικών μετά τον ανασχηματισμό της κυβερνήσεως, αντικατοπτρίζοντας τις προσδοκίες της αγοράς ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις της δεύτερης αξιολογήσεως.

Από το 2017 και εντεύθεν, η ανάπτυξη θα ενισχυθεί περαιτέρω, καταγράφοντας ρυθμό μεγεθύνσεως του ΑΕΠ άνω του 2%.

Η προβλεπόμενη ανάπτυξη είναι συμβατή με την αύξηση των επενδύσεων, κυρίως μηχανολογικού εξοπλισμού και κατασκευών (εξαιρουμένων των κατοικιών), υποστηριζόμενη επίσης από τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.

Η ιδιωτική κατανάλωση και ο τουρισμός αναμένεται να στηρίξουν την ανάπτυξη, αν και σε μικρότερο βαθμό από ό,τι οι επενδύσεις.

Τα στοιχεία της οικονομικής συγκυρίας δείχνουν μεν ότι η οικονομία ανακάμπτει, αλλά η περαιτέρω ενίσχυσή της θα εξαρτηθεί από την εξάλειψη της αβεβαιότητας που θα οδηγήσει σε ένα πιο φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η εξέλιξη αυτή θα εξαρτηθεί από την ταχεία ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως, η οποία αναμένεται να αποδεσμεύσει Ευρώ 6,1 δισ., επιτρέποντας την περαιτέρω αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία εν συνεχεία θα μετριάσει τις ασφυκτικές συνθήκες ρευστότητας και θα ενισχύσει περαιτέρω την επιχειρηματική εμπιστοσύνη.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως είναι αναγκαία συνθήκη για (i) την ενεργοποίηση των βραχυχρόνιων μέτρων ελαφρύνσεως του χρέους καθώς και για την εξειδίκευση και ποσοτικοποίηση των μεσομακροχρόνιων μέτρων που θα εφαρμοσθούν το 2018, (ii) τη συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως της ΕΚΤ, (iii) την άρση των κεφαλαιακών ελέγχων, (iv) την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές το 2017, και (v) τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου από το 2018 και έπειτα.
Η μη έγκαιρη πραγματοποίηση της ανωτέρω ακολουθίας δράσεων ενέχει κινδύνους για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να υπονομεύσει την επενδυτική εμπιστοσύνη φαλκιδεύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές.»

Keywords
Τυχαία Θέματα