Ελγέκα: Πώληση της θυγατρικής Arivia έναντι 20 εκατ.

Την πώληση της θυγατρικής Arivia έναντι 20 εκατ. ευρώ ενέκρινε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΓΕΚΑ που συνήλθε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στη ΓΣ παρέστησαν αυτοπροσώπως τέσσερις Μέτοχοι εκπροσωπούντες 22.769.589 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 31.734.530 κοινών ονομαστικών μετά δικαιωμάτων ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ήτοι

υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 71,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η συνέλευση ενέκρινε την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στη θυγατρική της εταιρία «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ήτοι 12.375.185 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο 90,04% των μετοχών της τελευταίας, έναντι τιμήματος 20 εκατομμυρίων ευρώ, καταβλητέου μετρητοίς, και με τις εγγυοδοτικές δηλώσεις και διαβεβαιώσεις που προβλέπονται συνήθως σε αντίστοιχες συναλλαγές. Ο αντισυμβαλλόμενος είναι ελληνική ανώνυμη εταιρία, η οποία θα χρηματοδοτηθεί για την εν λόγω εξαγορά από διεθνούς βεληνεκούς επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται το επενδυτικό κεφάλαιο «Southbridge Europe Mezzanine SICAR» και στην οποία θα μετέχουν μέλη της Διοίκησης της ΕΛΓΕΚΑ προς εξασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης των εργασιών της «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Επίσης εγκρίθηκε η διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας ώστε να περιλαμβάνει και την ενδεχόμενη μελλοντική δραστηριοποίησή της στον κλάδο των φαρμακευτικών προϊόντων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, ιδιοσκευασμάτων, προϊόντων ειδικής διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής, ιατρικών βοηθημάτων, ιατρικών οργάνων, ιατρικών εργαλείων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καλλυντικών ειδών, ορθοπεδικών ειδών και/ή προϊόντων συναφών με τα ανωτέρω.

Ο πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τους Μετόχους ότι η ΕΛΓΕΚΑ ολοκληρώνει σταδιακά την υλοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδιασμού της που αφορά στην εκ νέου ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της και στον επαναπροσδιορισμό της επιχειρηματικής της εστίασης, ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια αναπτυξιακή πορεία. Βασικός άξονας του εν λόγω επαναπροσδιορισμού αποτελεί η επικέντρωση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον βασικό πυρήνα δραστηριοποίησης, ο οποίος και του προσδίδει το βασικό ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα, ήτοι στον τομέα των διανομών-αντιπροσωπειών και της παροχής 3PL υπηρεσιών.

Η ανακοίνωση για την Arivia

Η μεταβίβαση της εταιρείας ARIVIA σε διεθνές επενδυτικό σχήμα έναντι €20 εκατ. εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΓΕΚΑ.

Οπως αναφέρει η εταιρία σε σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία που επιτεύχθηκε με το διεθνούς βεληνεκούς επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται το επενδυτικό κεφάλαιο Southbridge Europe Mezzanine SICAR αποτελεί αδιαμφισβήτητη επιτυχία της διοίκησης της ΕΛΓΕΚΑ, η οποία έχει καταφέρει να κτίσει ένα υγιές, ανταγωνιστικό και εξωστρεφές προφίλ για την ARIVIA.

Για τον λόγο αυτό, πρόθεση των επενδυτών είναι να διατηρήσουν το διοικητικό σχήμα με όλες τις αρμοδιότητες που κατέχει μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, η απόφαση των μετόχων προβλέπει ότι το 90,04% του μετοχικού κεφαλαίου της ARIVIA θα μεταβιβαστεί σε μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα χρηματοδοτηθεί για την εν λόγω εξαγορά από το ως άνω επενδυτικό σχήμα. Στόχος της διοίκησης της ARIVIA θα είναι να αναπτύξει περαιτέρω την εξωστρέφεια της εταιρίας και τη διείσδυση σε ξένες αγορές όπως η Αγγλία, η Ιρλανδία, κοκ..

Η μεταβίβαση της ARIVIA εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων και της απόφασης που πήρε ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ πριν από 12 μήνες για επαναπροσδιορισμό της επιχειρηματικής του εστίασης, προκειμένου να επικεντρωθεί στον βασικό πυρήνα των δραστηριοτήτων του και συγκεκριμένα:

- Στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων, μέσω της δραστηριότητας που ιστορικά αναπτύσσει

- Στα παραδοσιακά logistics στην Ελλάδα μέσω της ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ.

Η στρατηγική αυτή συμφωνία εκτός από το έσοδο ύψους €20 εκατ. που θα αποφέρει στην εταιρία, θα βελτιώσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική εικόνα της ΕΛΓΕΚΑ σε δύο επίπεδα:

- Βελτιώνει σημαντικά το επίπεδο του δανεισμού της

- Εξασφαλίζει στην εταιρία κεφάλαιο κίνησης που θα στηρίξει την απρόσκοπτη συνέχιση της υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου

Παράλληλα, επισφραγίζει την μέχρι σήμερα επιτυχή υλοποίηση αυτής της στρατηγικής της εταιρίας και την αποφασιστικότητα με την οποία η διοίκηση ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών εξυγίανσης. Έχοντας ήδη επιτύχει:

- περιστολή του κόστους λειτουργίας,

- αποδέσμευση από δραστηριότητες και συνεργασίες που δεν ήταν κερδοφόρες και

- εξορθολογισμό της ροής των εργασιών της και της δομής της,

η ΕΛΓΕΚΑ είναι έτοιμη να περάσει στην επόμενη μέρα και να εργαστεί στην κατεύθυνση της διεύρυνσης του αποτυπώματός της στις αγορές καταναλωτικών προϊόντων και logistics.

Keywords
Τυχαία Θέματα