Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε9, ΜΕ 9 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

Ηλεκτρονικά και έως τις 31 Ιουλίου θα πρέπει οι υπόχρεοι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων το γνωστό έντυπο (Ε9).

Εφέτος υποχρέωση υποβολής του Ε9 έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εντός του έτους 2011 απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα, καθώς και εάν είχαν οποιαδήποτε μεταβολή το προηγούμενο έτος.

Το υπουργείο Οικονομικών με στόχο να διευκολύνει τους φορολογούμενους εξέδωσε εγχειρίδιο με τα συνηθέστερα ερωτήματα των πολιτών και τις σχετικές απαντήσεις.

1. Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινό έντυπο

Ε9;
-Ναι. Οι σύζυγοι υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινό έντυπο Ε9.

2. Σε περίπτωση γάμου εντός του 2011 υποχρεούται οι σύζυγοι να υποβάλλουν κοινό Ε9;
-Ο υπόχρεος-σύζυγος υποβάλει Ε9 μόνο εφόσον η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία έχουν αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών.

3. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου εντός του 2011 πως θα υποβληθεί το Ε9;
-Οι κληρονόμοι υποβάλουν Ε9 έτους 2012 στο όνομα του αποβιώσαντος. Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφεί κανένα ακίνητο. Υπόχρεοι να δηλώσουν τα ακίνητα αυτά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι οι εξ’ αδιαθέτου κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2011 ή οι εκ διαθήκης κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2011.

4. Όταν επέλθει μεταβολή εντός του έτους 2011 στην οικογενειακή κατάσταση λόγω θανάτου της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών ποιος υποχρεούται να το δηλώσει στο Ε9;
-Ο υπόχρεος-σύζυγος θα υποβάλει Ε9 έτους 2012 συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «μεταβολή σχέσης -διαγραφή -Λόγω θανάτου». Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφούν στοιχεία των ακινήτων του θανόντος.

5. Σε περίπτωση διακοπής σχέσης των συζύγων εντός του έτους 2011, ποιος υποχρεούται να υποβάλει Ε9;
-Ο υπόχρεος-σύζυγος που τα προηγούμενα έτη είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου του στο κοινό έντυπο Ε9, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2012 . Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου. Η σύζυγος δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2012, εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων της.

6. Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο την 1η Ιανουαρίου 2012, υποχρεούται σε υποβολή Ε9 για το έτος 2012;
-Ο υπόχρεος-γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγουμένων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα τέκνου του, το οποίο το 2012 δεν είναι προστατευόμενο μέλος, υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2012. Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο-γονέα δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του τέκνου. Το τέκνο οφείλει να υποβάλει έντυπο Ε9 έτους 2012 με το οποίο δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων του, δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2012.

Keywords
Αναζητήσεις
e9, συνενωση επικαρπιας με ψιλη κυριοτητα λόγω θανάτου μεταβολη ε9
Τυχαία Θέματα