ΕΚΑΣ στα 66 έτη προβλέπει η δεύτερη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΕΚΑΣ στα 66 (με τη συμπλήρωση των 65) προβλέπει τελικά η δεύτερη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου , ενώ οι βελτιωτικές κινήσεις της τελευταίας στιγμής στο Μεσοπρόθεσμο όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία, περιορίζονται. Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στο capital.gr, παρ’ ότι προβλέφθηκε στο Μεσοπρόθεσμο ότι από 1/1/2014 το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους συνταξιούχους θα καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας
τους, για λόγους δημοσιονομικούς κρίνεται αναγκαία η αύξηση του ορίου ηλικίας του δικαιούχου και η καταβολή του επιδόματος αυτού με τη συμπλήρωση του 65ου έτους. Η χορήγηση του ΕΚΑΣ για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους πραγματοποιείται μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία, για τις μειώσεις στις συντάξεις άνω των 1000 ευρώ που κυμαίνονται από 5% έως 20% ανάλογα με το ύψος της σύνταξης ή του συνόλου των συντάξεων και ενώ στο Μεσοπρόθεσμο εξαιρέθηκαν όλοι οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, «για δημοσιονομικούς λόγους κρίνεται αναγκαία η εξειδίκευση του πεδίου εξαιρέσεων». Συγκεκριμένα, εξαιρούνται τελικά, μόνον όσοι λαμβάνουν το μηνιαίο εξωϊδρυματικό επίδομα. Με τις διατάξεις του ν.4093/2012 (Μεσοπρόθεσμο) λόγω των έκτακτων δημοσιονομικών αναγκών προβλέφθηκε η κατάργηση από 1.1.2013 των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας που χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους συνταξιούχους . Εξαίρεση προβλέφθηκε μόνο ως προς την καταβολή των ποσών των δώρων και του επιδόματος αδείας που αντιστοιχούν στο επίδομα απόλυτης αναπηρίας και το επίδομα παρα-τετραπληγίας. Είναι όμως απαραίτητο, αναφέρει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, να συνεχιστεί η καταβολή των εν λόγω ποσών μόνο στους συνταξιούχους εκείνους στους οποίους χορηγείται το μηνιαίο εξωϊδρυματικό επίδομα. Παράλληλα, προβλέπεται ότι η ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.) καθίσταται ενιαίος φορέας ελέγχου και πληρωμών συντάξεων. Από 1.12.2012 η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. θα συγκεντρώνει, ελέγχει και διασταυρώνει τα στοιχεία των συντάξεων των δικαιούχων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του Δημοσίου και θα υπολογίζει το ποσό της μείωσης για τους συνταξιούχους καθώς και για όσους λαμβάνουν συντάξεις από περισσότερους του ενός φορέα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού κρίνεται αναγκαία η θέσπιση από 1.1.2013 ενιαίας ημερομηνίας καταβολής (η τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα) όλων των μηνιαίων συντάξεων κύριων, επικουρικών και μερισμάτων των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Δημοσίου. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών να ρυθμίζεται ο τρόπος εφαρμογής για Ασφαλιστικούς Οργανισμούς που καταβάλλουν παροχές που δεν ανάγονται σε μηνιαία βάση καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Όλες οι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται στο Μεσοπρόθεσμο και αφορο
Keywords
Τυχαία Θέματα