Ανατροπές σε ΕΚΑΣ, αναπηρικές συντάξεις και υγεία

Εξισώνονται συνταξιοδοτικά με τους υπόλοιπους υπαλλήλους οι υπάλληλοι της Βουλής.

Τα ισχύοντα για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους θα εφαρμοστούν και για τους υπαλλήλους της Βουλής, όσον αφορά στη σύνταξη σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κατέθεσε η Κυβέρνηση.

Ο υπολογισμός της σύνταξής τους, τα όρια ηλικίας ευθυγραμμίζονται πια με όλων των υπολοίπων. Το δώρο Χριστουγέννων

και Πάσχα, αλλά και το επίδομα αδείας θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται μόνον στους τετραπληγικούς και παραπληγικούς συνταξιούχους του Δημοσίου. Εξαιρέσεις από την διαθεσιμότητα. Το ΕΚΑΣ θα χορηγείται μόνον σε όσους συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και όχι τα 64 όπως είχε αρχικά προβλεφθεί.

Γίνεται εξειδίκευση του πεδίου εξαιρέσεων από τις περικοπές στις συντάξεις (από 5% έως 20% ανάλογα με το ύψος της σύνταξης ή του συνόλου των συντάξεων) από τις οποίες είχαν μείνει εκτός μόνο οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας. Για δημοσιονομικούς λόγους κρίνεται αναγκαία η εξειδίκευση του πεδίου εξαιρέσεων, που τέθηκαν με την παραπάνω διάταξη και συγκεκριμένα επί των συνταξιούχων εκείνων στους οποίους χορηγείται το μηνιαίο εξωϊδρυματικό επίδομα.

Ως προς την καταβολή των ποσών των δώρων και του επιδόματος αδείας εξαίρεση έγινε στα ποσά που αντιστοιχούν στο επίδομα απόλυτης αναπηρίας και το επίδομα παρα-τετραπληγίας. Είναι όμως απαραίτητο να συνεχιστεί –σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου- η καταβολή των εν λόγω ποσών μόνο στους συνταξιούχους εκείνους στους οποίους χορηγείται το μηνιαίο εξωϊδρυματικό επίδομα.

Ταυτόχρονα για τη διευκόλυνση των Ασφαλιστικών Οργανισμών αλλά και των ασφαλισμένων τα ποσά του επιδόματος που αντιστοιχούν στο δώρο Χριστουγέννων, το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας θα αθροίζονται και θα επιμερίζονται πλέον σε 12μηνη βάση και το ποσό που αντιστοιχεί κατά μήνα θα καταβάλλεται μαζί με τη σύνταξη.

Υπάρχει ειδική νομοθετική αναφορά ότι συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί με διαδικασίες που αφορούν ΑΜΕΑ ή είναι πολύτεκνοι, προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί και τους βαρύνει φορολογικά ή εργαζόμενοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί και εξακολουθεί να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή εργασιακή εφεδρεία, δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα.

Δίνεται ακόμη η δυνατότητα στους Υπουργούς Υγείας και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να εκδώσουν απόφαση, με την οποία θα ορίζονται, εφόσον κριθεί σκόπιμο, ειδικοί όροι για τον τρόπο διάθεσης του βρεφικού γάλακτος στα σημεία πώλησης.

Αλλαγές γίνονται και στον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, που αφορούν για παράδειγμα στην υποχρέωση της συνοπτικής περιγραφής σε περίπτωση παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος ή στην κατάργηση της υποχρέωσης παράδοσης στον πελάτη αντιτύπου των στοιχείων που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δικτύου, ύδατος μη ιαματικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, τρ

Keywords
Αναζητήσεις
triplhgikos apo ti ginetai, αναπηρικη συνταξη θα καταβληθη το εκασ..
Τυχαία Θέματα