Θέσεις εργασίας για ανέργους στο δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΙΘΑΙΡΩΝ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην περιοχή Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας» προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω πράξη.

Οι προϋποθέσεις είναι:

α) να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ

ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας,

β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

γ) να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες ευάλωτων ομάδων:

1. Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

2. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια

3. Παλιννοστούντες / Βορειοηπειρώτες

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση τους από 19/11/12 έως 30/11/12, στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, Στρατηγού Νικολάου Ρόκα, Μάνδρα, Τηλ. 213 2014942, Υπεύθυνη κα Νοδάρα Έλενα, Ώρα 09.00 - 14.00

Το Σχέδιο Δράσης «ΚΙΘΑΙΡΩΝ» αποσκοπεί να εντάξει στην αγορά εργασίας 80 ανέργους στην περιοχή του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου Ανεργίας, προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Στόχος της Α.Σ. «ΚΙΘΑΙΡΩΝ» είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία καθώς και την ενδυνάμωση των 80 ωφελουμένων που πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Με τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιχορήγηση Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών), θα διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Keywords
Τυχαία Θέματα