Μη διανομή μερίσματος από την Pasal Development

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Pasal Development SA τροποποίησε το εγκεκριμένο από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της 27/03/2008 και 15/05/2008, πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης σε εργαζόμενους και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου α... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα