ΑΣΕΠ: Οι σωστές απαντήσεις του διαγωνισμού εκπαιδευτικών

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι ορθές απαντήσεις των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στις οποίες εξετάστηκαν οι διαγωνισθέντες υποψήφιοι του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει της προκήρυξης 5Π/2008 (ΦΕΚ 530/15.10.2008, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
Keywords
Τυχαία Θέματα