Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 276 θέσεις στο δημόσιο τομέα

Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η 5K/2009 Προκήρυξη (ΦΕΚ 252/15.6.2009, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων εβδομήντα έξι (276) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) σε διάφορους φορείς του δημόσιου ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα