ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 276 θέσεων για το Δημόσιο

Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η 5K/2009 Προκήρυξη (ΦΕΚ 252/15.6.2009, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων εβδομήντα έξι (276) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα.
Keywords
Τυχαία Θέματα