Μέρισμα 0,02 ευρώ ανά μετοχή από τους Μύλους Κεπενού

Σε 0,02 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται το μέρισμα για τη χρήση 2008 της εταιρίας μύλοι Κεπενού ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (0,002 ευρώ ανά μετοχή), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό π... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα