Μειώθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο χρηματιστήριο

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου μειώθηκε τον Ιούνιο και έφτασε σε ποσοστό 48%, ενώ τον προηγούμενο μήνα είχε ανέλθει στο 48,7%. Το Ιούνιο 2008 η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν στο 51,5%. Οι Έλληνες επεν... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα