Επιδοτήσεις αντί αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων μας στον αγροτικό τομέα

Ο αγροτικός τομέας συνιστά παραγωγική δραστηριότητα η οποία συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη διατροφή του πληθυσμού. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα κατ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα