Η τάση των βάσεων πανεπιστημίων και ΤΕΙ για το 2009

1ο επιστημονικό πεδίο Η Θεωρητική κατεύθυνση απέδωσε καλύτερα στα Λατινικά και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία, υστέρησε όμως στα βασικά μαθήματα του 1ου επιστημονικού πεδίου τα Αρχαία Ελληνικά και την Ιστορία. Δεδομένου ότι, ο αριθμός των υποψηφίων που βρίσκετ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα