Ανάγκη για απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας

Η ανάγκη για απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας επισημάνθηκε από τους ομιλητές στη σημερινή, τελευταία ημέρα των εργασιών του 3ου Ενεργειακού Διαλόγου ΝΑ Ευρώπης, που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη, το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ). Ο π... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα