Εμπορικές αποστολές για την ανάπτυξη σχέσεων με χώρες της Ανατ. Ασίας

Δυο εμπορικές αποστολές οργανώνονται το προσεχές διάστημα στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων της ΕΕ με τις αγορές της Ανατολικής Ασίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Gateway to Japan & Korea». Το ΕΒΕΑ γνωστοποιεί στα μέλη του και στους ενδιαφε... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα