Έγκριση παράτασης για την περαίωση των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕ-ΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ» (αρ. μελ. 36/2011).

Θέμα: Έγκριση παράτασης για την περαίωση των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕ-ΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ» (αρ. μελ. 36/2011).
Ημ/νια: 27/08/2012
Φορέας: Δήμος Λήμνου
ΑΔΑ: Β4ΙΖΩΛΘ-ΥΤΤ
Keywords
Τυχαία Θέματα