ΑΠΟΦΑΣΗ 967:Έγκριση δέσµευσης πίστωσης ύψους 132,84 € µε ΦΠΑ για την: πληρωµή δηµοσιευµάτων από την εφηµερίδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 967:Έγκριση δέσµευσης πίστωσης ύψους 132,84 € µε ΦΠΑ για την: πληρωµή δηµοσιευµάτων από την εφηµερίδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ημ/νια: 30/08/2012
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
ΑΔΑ: Β4ΙΖ4690Β1-6ΣΦ
Keywords
Τυχαία Θέματα