Δημοσίευση περίληψης απόφασης κατάταξης προσωπικού στο δήμο Αμφίπολης

Θέμα: Δημοσίευση περίληψης απόφασης κατάταξης προσωπικού στο δήμο Αμφίπολης
Ημ/νια: 30/01/2012
Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
ΑΔΑ: Β44ΞΟΡ1Υ-ΝΨΛ
Keywords
Τυχαία Θέματα