Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής, με αντικείμενο την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, των εποπτευόμενων φορέων του και των αναφερόμενων σε αυτό Ανεξάρτητων Αρχών.

Θέμα: Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής, με αντικείμενο την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, των εποπτευόμενων φορέων του και των αναφερόμενων σε αυτό Ανεξάρτητων Αρχών.
Ημ/νια: 05/03/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΔΑ: Β44ΞΧ-ΟΓΟ
Keywords
Τυχαία Θέματα