Απόφαση συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπής Παρακολούθησης κιαι Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) του υπό έργου "Υποστηρικτικές Ενέργειες" με Α/Α 3 της Πράξης "ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ)".

Θέμα: Απόφαση συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπής Παρακολούθησης κιαι Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) του υπό έργου "Υποστηρικτικές Ενέργειες" με Α/Α 3 της Πράξης "ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ)".
Ημ/νια: 02/03/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΔΑ: Β44ΞΛ-ΟΣΕ
Keywords
Τυχαία Θέματα