ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 9942/13 "ΣΥΜΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ"

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 9942/13 "ΣΥΜΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ"
Ημ/νια: 26/03/2013
Φορέας: Δήμος Καστοριάς
ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΥ-ΗΝΚ
Keywords
Τυχαία Θέματα