Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη «μονάδα οστρακοκαλλιέργειας με το σύστημα long line δυναμικότητας 126 τόνων/έτος σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων (166,66mΧ120m)» στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Κεραμωτής Δήμου Νέστου Ν. Καβάλας της κας Μπελέζη Δήμητρας

Θέμα: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη «μονάδα οστρακοκαλλιέργειας με το σύστημα long line δυναμικότητας 126 τόνων/έτος σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων (166,66mΧ120m)» στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Κεραμωτής Δήμου Νέστου Ν. Καβάλας της κας Μπελέζη Δήμητρας
Ημ/νια: 21/03/2013
Φορέας: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΔΑ: ΒΕ267ΛΒ-ΕΞΝ
Keywords
Τυχαία Θέματα