Δωρεάν παραχώρηση παλαιού πυροσβεστικού οχήματος

Θέμα: Δωρεάν παραχώρηση παλαιού πυροσβεστικού οχήματος
Ημ/νια: 28/03/2013
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: ΒΕ26Ι-ΛΦΨ
Keywords
Τυχαία Θέματα