Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναθέσεις υποθέσεων του Δήμου σε Δικηγόρους

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναθέσεις υποθέσεων του Δήμου σε Δικηγόρους
Ημ/νια: 13/03/2013
Φορέας: Δήμος Χαλανδρίου
ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΗΔ-7ΨΗ
Keywords
Τυχαία Θέματα