113 / 2013 - Διοργάνωση εκδήλωσης “Ημέρα των Κεκοιμημένων” .

Θέμα: 113 / 2013 - Διοργάνωση εκδήλωσης “Ημέρα των Κεκοιμημένων” .
Ημ/νια: 02/04/2013
Φορέας: Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΡΖ-ΘΒ1
Keywords
Τυχαία Θέματα