Έγκριση διακοπής χρήσης μισθωμένου ακινήτου επί της οδού Π. Τσαλδάρη 185-187 (Δημοτική Ενότητα Νίκαιας) ιδιοκτησίας κ. Πολιτάκη Μαρίας.

Θέμα: Έγκριση διακοπής χρήσης μισθωμένου ακινήτου επί της οδού Π. Τσαλδάρη 185-187 (Δημοτική Ενότητα Νίκαιας) ιδιοκτησίας κ. Πολιτάκη Μαρίας.
Ημ/νια: 01/04/2013
Φορέας: Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη
ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΚΑ-ΓΡ2
Keywords
Τυχαία Θέματα