Κατακύρωση του πρακτικού της συνεδρίασης της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών και αξιολόγησης των προσφορών για την 1η φάση αξιολόγησης των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, για την επιλογή αναδόχου του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού κατά τμήματα, με σφραγισμένες προσφορές, με κατακύρωση τη χαμηλότερη προσφορά «για την προμήθεια μεταφορά και εκφόρτωση αδρανών υλικών στον Αρ

Θέμα: Κατακύρωση του πρακτικού της συνεδρίασης της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών και αξιολόγησης των προσφορών για την 1η φάση αξιολόγησης των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, για την επιλογή αναδόχου του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού κατά τμήματα, με σφραγισμένες προσφορές, με κατακύρωση τη χαμηλότερη προσφορά «για την προμήθεια μεταφορά και εκφόρτωση αδρανών υλικών στον Αρχαιολογικό Χώρο του Ανακτόρου του Νέστορος για εργασίες προστασίας του ανακτόρου του Νέστορος»
Ημ/νια: 02/04/2013
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: ΒΕΑΚΓ-Ν6Ι
Keywords
Τυχαία Θέματα